Rok Harrachů

Rok Harrachů – vznešenost zavazuje

Nejen Krkonoše budou žít rokem Harrachů! Tito šlechtici hráli významnou roli v našich dějinách jako vysocí představitelé státu a církve, i jako skvělí hospodáři, pokrokoví správci svých panství a mecenáši umění.

Rozhlednu Žalý nechal postavit Hrabě Harrach.