Wycieczki w góry

Na Horní Mísečky – 22 km

Z parkingu centralnego, idziemy  szlakiem na Rovinka i dalej w kierunku miejscowości Třídomí. Skręcimy w lewo drogą nr 12 (oznaczenie KRNAP) na Horní Mísečky. Piękne widoki na Szpindlerowy Młyn i pierwszą tamę na Łabie. Wrócimy albo  szlakiem, przez trzy górki, lub wygodniejszą trasą przez Janową Górę (Janova hora) z powrotem na Rovinku i dalej do miejscowości Benecko.


Śnieżka -11-14 km

Punkt wyjścia Horní Malá Úpa – dojedziemy karkonoskim cyklobusem (Krkonoššský cyklobus) – linia czynna czerwiec-wrzesień. Od Pomezních buď  idziemy  szlakiem, w górę przez Soví sedlo, Jelenku, Svorovou horu na Śnieżkę. Przechodzimy przez wszystkie poziomy wysokości (bardzo ładne oznaczenie Karkonoskiego Parku Narodowego) aż na kamienisty szczyt Śnieżki 1602 m. n.p. m. ( nowy budynek Czeskiej Poczty – .Nová Poštovna). Schodzić będziemy  szlakiem do Śląskiego domu (Slezský dům) i   szlakiem  przez Obří důl, z powrotem do miejscowości Pec pod Śnieżką.

Punkt wyjścia Pec pod Śnieżką, idziemy  szlakiem, obok kolejki gondolowej na Śnieżkę i dalej   szlakiem  do miejsca przypominającego sławną historię górniczą – Obří důl – tzw. Kovárna (otwarte sztolnie – info: 499 874 298) – pierwsze wydobycie  rudy żelaza. Bezpośrednio na przeciwko, na zboczu góry Studniční hora otwiera się przed nami widok na Czarci Grzebień (Čertův hřebínek) i atrakcyjne lokalizacje przyrodnicze – Czarci Jar (Čertovu rokle) i Czarci Ogródek (Čertovu zahrádka).

Po chwili, gdy wyjdziemy z lasu, po naszej prawej stronie pojawi się stacja pomp wodnych dla Śnieżki – niewłaściwie nazywana “trkač”, chodzi bowiem o pompownię przy użyciu koła  Peltona. Przed nami otwiera się widok na, leżący naprzeciwko Kocioł Upy (Úpskou  jámu), którą kopiuje Upską hraną, ukrywającą najsłynniejszy karkonoski ogródek – ogródek Karkonosza.

Obok krzyża Dixa (Dixův kříž) idziemy pod górę kamienistą dróżką do polskiego schroniska – Śląski Dom (Slezský dům), a stamtąd   szlakiem, kamienistą drogą,  dotrzemy na szczyt Śnieżki. Z powrotem możemy skorzystać z kolejki gondolowej do miejscowości Pec pod Śnieżką lub zejść pod kolejką linową  szlakiem na Růžohorky, a później  szlakiem do miejscowości Pec pod Śnieżką.

Źródło Łaby i Śnieżne Kotły – 15 km

Z Horních Míseček jedziemy (w okresie letnim komunikacją wahadłową po górskiej drodze Masaryka – Masarykově silnici) w kierunku na Zlaté Návrší i do schroniska Vrbatova bouda. Droga powstała przed II wojną światową, w związku z budową  wojskowych obiektów obronnych na grzebieniach Karkonoszy. Ówczesną poruszającą historię Czeskiej Republiki przed układem monachijskim przypominają “ogonki” – małe betonowe bunkry, porozrzucane nie tylko na grzebieniach Karkonoszy. Po krawędzi Łabskiego Kotła (Labský důl) idziemy w dół  szlakiem do Wodospadu Panczawy (Pančavský vodopád) (najwyższy wodospad o wysokości 140 m). Na zboczach Kotła Panczawy (Pančavskiej Jamy) rozkłada się przed nami Ogródek Schustlera (Schustlerova zahrádka), miejsce z najbogatszą florą na czeskiej stronie Karkonoszy, nazwane na cześć wielkiego karkonoskiego badacza prof. Schustlera, który już w 1923 r. przedstawił pierwszy projekt stworzenia parku narodowego w Karkonoszach. Dochodzimy do kontrowersyjnego, betonowego schroniska Labská bouda, zbudowanego na miejscu dawnego drewnianego schroniska, które spłonęło w 1964 r.

W zależności od pogody i naszych sił możemy skręcić bezpośrednio do Źródła Łaby lub iść dalej Końską Drogą (Koňská cesta) po szlaku  do Śnieżnych Kotłów (Sněžným jamám) (urwisko o głębokości 300 metrów), na krawędzi których znajduje się polska stacja meteorologiczna przypominająca zamek Wawel) i dalej w kierunku Violík i České budky szlakiem  (Droga Przyjaźni), gdzie skręcimy szlakiem   do Źródła Łaby.

Na rozdrożu ” U Czterech Panów” ( Rozcestí u čtyř pánů) (nazwa przypomina burzliwe majątkowe spory, które panowały na tych terenach pomiędzy czeską a śląską szlachtą w XVI i XVII wieku), idziemy dalej żółtym szlakiem w kierunku schroniska Vrbatova bouda obok kamiennej mogiły, która przypomina miejsce sportowej tragedii z 1913, kiedy to w trakcie zawodów w narciarstwie biegowym, w śnieżnej zawiei zginął wybitny czeski narciarz Bohumil Hanč i jego przyjaciel Václav Vrbata.

Kocioł (Kotel )- 12 km

Z Horních Míseček (dojedziemy samochodem, autobusem lub przyjdziemy pieszo z Benecka przez Rovinka) pójdziemy w gorę na Zlaté Návrší, do schroniska Vrbatova bouda szlakiem  (w letnim okresie komunikacją wahadłową).  szlakiem idziemy koło Kamieni Harracha (Harrachovy kameny) z przepięknym widokiem na dolinę, dalej idziemy do Růženčiné zahrádky i pod górę do przełęczy Kotelského sedla. Następnie schodzimy w dół do słynnego schroniska górskiego Dvoračky i nowego hotelu Štumpovka. Z powrotem idziemy  szlakiem Drogą Karkonosza przez Malou i Velkou Kotelní jáma na Horní Mísečky.

 Rýchory – Rýchorska puszcza (Rýchorský prales)

Rýchory to najbardziej na wschód wysunięta część Karkonoszy, osiągająca wysokość 1033 m. n.p. m. (Dvorský les). Rýchory uważane są za najbardziej dziewicze miejsce w całych Karkonoszach. Na szczycie rýchorskiego grzbietu stoi schronisko Rýchorská bouda. Nie możemy pominąć pobliskiego punktu widokowego, w miejscu dawnej Maxově Boudy, skąd rozpościera się widok na całe wschodnie Karkonosze z majestatyczną Śnieżką. Rýchorska puszcza (Dvorský les) to miejsce atrakcyjne przede wszystkim dla fotografów. Jest ono przez nich cenione za swoją romantyczność i naturalne piękno miejscowych lasów, które są unikalne ze względu na gęste występowanie buków..Skarłowaciałe i skręcone do dziwacznych kształtów drzewa, gałęzie porośnięte mchem, ale również cenne zioła – to wszystko tworzy cudowną atmosferę miejsca, gdzie promienie słońca przenikają tyko sporadycznie.