Historie

Malý výlet do historie:

Název obce je zřejmě po svém zakladateli Benešovi, i když legenda odvozuje její název od poustevníka řádu sv. Benedikta, který tu v dávných dobách žil i se svým druhem – jelenem. Tento příběh dal obci její znak – hlavu jelena se zlatým křížem mezi parohy. Původní obyvatelé Benecka byli především drobní chalupníci, dřevaři, přadláci, tkalci, později perlaři a korálkáři. Od roku 1892, kdy vyrobil sekerník Vondrák na dolnoštěpanické pile pro hraběcí hajné první bukové lyže začal rozvoj krkonošského lyžování, Byl založen Český Ski klub a začali se organizovat první lyžařské výlety. Hrabě Harrach nechává postavit na Benecku hotel Zlatou vyhlídku a kamennou rozhlednu na vrcholu hory Žalý. Slibný vývoj přerušila okupace a následující válka. Hotely a ubytovny obsazuje hitlerjugend, Hančovu boudu němečtí letci a začínají se sem stěhovat uprchlíci z vybombardovaných německých měst. Po osvobození se život vrací do starých kolejí, ale rok slibný vývoj zastavil rok 1948.

V současné době je Benecko spojeno ze 6 osad:
Dolní a Horní Štěpanice, Mrklov, Benecko, Štěpanická Lhota, Rychlov